Bộ máy quản lý

1. Ông Trần Quốc Dũng – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Dũng Cát Yến

 

– 02/03/2018: Là hội viên chính thức của Hiệp hội Yến sào Việt Nam.

– Năm 2018: Doanh Nhân Trẻ Tài Ba được báo Doanh Nhân Kinh Doanh vinh danh.

– Hiện là Phó Chủ tịch Hiệp hội Yến sào Việt Nam.

3. Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Giám Đốc phụ trách hoạt động kinh doanh các tuyến trực thuộc miền Đông và Miền Tây.

 

4. Ông Nguyễn Ngô Thiên Vũ – Phó Giám Đốc phụ trách hoạt động kinh doanh các tuyến trực thuộc miền Trung.

 

6. Ông Nguyễn Tuấn Kha – Phó Giám Đốc phụ trách hoạt động kinh doanh các tuyến trực thuộc Tây Nguyên.

 

8. Bà Cao Xuân Diễm – Phó Giám

đốc phụ trách hoạt động kinh

doanh các tuyến trực thuộc tỉnh Long An.

 

9. Ông Nguyễn Hoàng Khánh – Phó Giám đốc phụ trách hoạt động kinh doanh tuyến Tỉnh An Giang