Tuyển Dụng

Dũng Cát Yến tuyển dụng kỹ sư kiểm tra chất lượng

Quản lý và kiểm tra chất lượng công trình xây dựng nhà yến. Đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn về chất lượng xây dựng Dũng Cát Yến và yêu cầu của chủ đầu tư.

Dũng Cát Yến tuyển dụng Marketing Manager – Tiếng Anh

Theo dõi, phân tích hiệu quả các chiến dịch quảng cáo, quản lý ngân sách marketing và đảm bảo tất cả tài liệu marketing phù hợp với hệ thống nhận diện DCY.

Dũng Cát Yến tuyển dụng kế toán công nợ

Theo dõi tình hình thanh toán, tình hình thực hiện các hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ và nhắc làm các thủ tục xuất trả vay, trả bảo hành khi có hàng.

Dũng Cát Yến tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Quản lý, xây dựng chiến lược, môi giới tiếp thị…cung cấp các giải pháp hoàn thiện và thích hợp cho từng khách hàng nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận.

Dũng Cát Yến tuyển dụng chuyên viên tuyển dụng

Phối hợp trực tiếp với quản lý nhân sự để tìm ra nhu cầu tuyển dung, lựa chọn, sàng lọc hồ sơ ứng viên, giới thiệu và theo dõi ứng viên trong suốt quá trình làm việc.

Dũng Cát Yến tuyển dụng kỹ thuật

Bảo trì – bảo dưỡng nhà yến theo khu vực. Đảm nhiệm tốt các công việc liên quan đến kỹ thuật, bảo trì vận hành nhà nuôi chim yến.