Chính sách xử lý khiếu nại

– Chúng tôi tiếp nhận mọi trường hợp khiếu nại của khách hàng nếu điều đó liên quan đến việc khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty.
– Tất cả mọi trường hợp bảo hành, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành.