Ngành nghề kinh doanh

1. Sản Phẩm Dịch Vụ Cốt Lõi

– Tư vấn xây dựng và kỹ thuật vận hành nhà nuôi yến.

– Bảo trì – bảo dưỡng và chăm sóc nhà yến.

– Sửa chữa hoàn thiện nhà yến chưa hiệu quả.

2. Sản Phẩm Dịch Vụ Gia Tăng

– Vật tư – thiết bị do Dũng Cát Yến hợp tác sản xuất hoặc phân phối độc quyền.

– Đào tạo kỹ thuật vận hành nhà yến.

– Thu mua tổ yến nguyên liệu.

– Thu hộ tổ yến

– Mua – bán nhà yến.