Khách Hàng Nói Về Chúng Tôi

Hoàng Liên Minh

Nhà yến của tôi đã xây dựng được 5 năm nhưng không có yến về làm tổ. Tôi tìm đến Dũng Cát Yến với mong muốn sửa chữa lại nhà yến. Kỹ thuật viên tới xem xét nhà yến của tôi. Họ đã chỉ cho tôi nguyên nhân vì sao không có chim yến vào làm tổ và đưa cho tôi giải pháp sửa chữa hiệu quả. Tôi cảm thấy hài lòng khi trải nghiệm dịch vụ tại đây.